Tag: model takaful

Jan 30

Tabarru’ vs Iltizam bi al tabarru’ dalam model takaful

Pendasar kepada perlindungan takaful adalah konsep tabarru’. Setiap tuntutan manfaat yang dibayar oleh syarikat takaful datangnya dari dana tabarru’ atau juga dipanggil sebagai risk fund. Setiap syarikat takaful mempunyai dana tabarru’ tetapi terdapat perbezaan dalam amplikasinya. Sesetengah syarikat secara umum menggunapakai konsep setiap sumbangan yang dibayar kepada dana tabarru’ dikira sebagai sumbangan tabarru’. Walaupun begitu …

Continue reading

May 06

Kelebihan model Wakalah dalam Takaful

InsyaAllah tulisan kali ini akan cuba menjawab soalan yang dikemukakan oleh oleh zahraa dalam ruangan komentar. Beliau mengutarakan soalan tentang perbezaan konsep Mudharabah dan Wakalah dalam insurans dan apa kelebihan wakalah. Bagi soalan pertama saya telah pun menjawabnya melalui sebuah artikel inggeris bertajuk Mudharabah Model in Takaful.

Continue reading