Tag: Mampukah Sistem Kewangan Islam Berjaya?

Jan 02

Mampukah Sistem Kewangan Islam Berjaya?

Setelah beberapa hari berfikir dan membaca penulisan orang lain saya rasa saya ingin juga mengemukakan pendapat saya tentang perkembangan sistem kewangan Islam. Di Malaysia, tidak dinafikan bahawa kewangan Islam bergerak dengan pantas dan semakin laju dengan kepelbagaian produk yang ditawarkan hampir menyamai apa yang ditawarkan oleh sistem kewangan konvensional. Isu-isu yang timbul dibahagian berkenaan tidak …

Continue reading