Tag: MAIK

Oct 07

Ringkasan kertas projek bertajuk :Potensi Pelaburan Harta Wakaf Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Sejarah awal institusi wakaf di negeri Kelantan Institusi dan amalan berwakaf telah lama wujud di negeri Kelantan iaitu sebelum tertubuhnya Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).MAIK hanya ditubuhkan pada tahun 1915 dan mula memegang dan mentadbir harta wakaf pada tahun 1917.MAIK merupakan nazir wakaf atau pengawal tunggal kepada semua harta wakaf di …

Continue reading