Tag: ikhtilaf

Jun 23

Sumber Zakat Harta Yang Diikhtilaf

Berbagai usaha telah dijalankan untuk menambah hasil kutipan zakat. Peringkat pertama adalah dengan menambahkan kempen kesedaran tentang kewajipan zakat serta kepentingannya kepada pembangunan umat Islam

Continue reading