Tag: hotel

Dec 19

Dialog Jawatankuasa Syariah di Bank Negara dan Collocuium on Islamic Finance Ibfim

2 hari saya bertapa menuntut ilmu di Prince & Resident Hotel dalam colloquium on Islamic finance. Alhamdulillah, melalui program tersebut pelbagai ilmu ditimba termasuk dapat mengenali beberapa scholar yang hebat sama ada di peringkat Malaysia mahu pun antarabangsa. Dan pada hari ini pemikiran saya cuba beralih arah tentang scholar yang ada di negara ini.

Continue reading