Tag: ekonomi wakaf

Nov 13

Ekonomi wakaf – Bahagian ketujuh

INFORMASI, PENYEBARAN MAKLUMAT DAN PENDIDIKAN BERKAITAN  WAKAF Pelbagai rangka promosi dan saluran informasi telah dilakukan oleh pihak Majlis Agama Islam setiap negeri dalam usaha memberi kefahaman tentang konsep amalan berwakaf dan menggalakkan orang ramai berwakaf.

Continue reading

Nov 13

Ekonomi wakaf – Bahagian keenam

PENULISAN DAN TOKOH Penulisan berkaitan wakaf bukan sahaja ditulis oleh sarjana ekonomi tetapi telah ditulis ramai sarjana lain. Para fuqaha’ membincangkan persoalan wakaf bersama dengan perbincangan wasiat dan harta pusaka iaitu sebahagian daripada perbincangan undang-undang keluarga islam.

Continue reading

Nov 10

Ekonomi wakaf – Bahagian kelima

PERKEMBANGAN WAKAF Wakaf secara umumnya telah berkembang sama ada di Malaysia mahupun di luar negara. Di sini, perkembangan wakaf dapat dikategorikan kepada empat topik utama iaitu merujuk kepada pembangunan harta wakaf, penulisan beserta tokohnya, Informasi dan penyebaran maklumat berkaitan wakaf.

Continue reading

Nov 10

Ekonomi wakaf – Bahagian ketiga

Lafaz akad wakaf Sighah iaitu lafaz akad yang diucapkan oleh pewakaf ketika menyerahkan harta wakafnya kepada seseorang atau kepada pihak yang tertentu sebagai penerima harta wakaf. 1. Ta’bid (tidak ditentukan masa) : Maka tidak sah wakaf sementara pada pandangan jumhur ulama selain daripada Malikiah kerana wakaf itu mengeluarkan harta secara qarabah maka menyertai sighah itu dengan …

Continue reading

Nov 08

Ekonomi wakaf-Bahagian kedua

Pengertian wakaf Dari segi bahasa wakaf berasal daripada perkataan ?waqafa? yang bererti berhenti atau menahan. Perkataan wakaf juga berasal daripada perkataan ?wukuf? atau ?waqfan?. Apabila ia dikaitkan dengan harta seperti tanah, binatang dan sebagainya ia membawa maksud ?pembekuan? hak milik bagi faedah tertentu. Dalam bahasa Melayu, perkataan ?wakaf? memberi maksud sesuatu yang diberikan untuk kegunaan …

Continue reading

Nov 08

Ekonomi wakaf – Bahagian Pertama

PENGENALAN Wakaf adalah salah satu institusi islam yang menggabungkan kedua-dua aspek rohani dan kebendaan yang merupakan satu institusi pembangunan ummah yang sangat seimbang dan penting dalam pembangunan ekonomi ummah. Ini terbukti dengan peranannya yang membangun ummah di Negara Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Kuwait. Contohnya di Mesir, lebih 1000 tahun Universiti Al-Azhar ditubuhkan dan ditadbir …

Continue reading