Category: wakaf

Al-Quran dan kehidupan manusia

Alhamdulillah, hari ini telah masuknya hari ke 14 kita berpuasa dan beberapa hari lagi kita akan menyambut nuzul al-quran. Mungkin kita akan cemburu kerana mereka yang bekerja di negeri Selangor akan bercuti pada sambutan berkenaan. Sebaiknya janganlah kita cemburu kerana cuti tetapi cemburulah pada mereka yang memanfaatkan hari berkenaan untuk membaca dan menghayati al-Quran. Memperingati

Tajuk kajian tesis, latihan ilmiah & presentation

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pembaca dan pengunjung blog ini. Sudah agak terlalu lama saya tidak menulis dalam blog ini. untuk makluman, dalam seminggu dua ini saya kerap mendapat email daripada ramai pelajar universiti meminta pendapat tentang tajuk tesis, latihan ilmiah mahupun sekadar menyiapkan assignment.

Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam

Also known as ‘Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam’. This Shariah forum is organised in a discussion approach which will highlight the Shariah issues in Islamic banking and finance. Prominent Shariah scholars and experts in Islamic banking and finance are invited as the speakers/discussants to share the views and insights in this prestigious event. The panelists

memajukan ekonomi dengan wakaf

salam ustaz, boleh ustaz berikan dalil yang rajih or pendapat ulama’ yang paling kuat berkaitan dengan pengurusan harta wakaf berdasarkan definisi wakaf itu sendiri…ataupun pendapat ustaz sendiri mengenai pengurusan harta wakaf..kemudian, bagaimana sesuatu tanah or harta wakaf itu dapat dimanfaatkan yang mana hasilnya boleh membantu ekonomi negara dan juga dapat disalurkan kepada masyarakat yang amat

Ekonomi wakaf – Bahagian ketujuh

INFORMASI, PENYEBARAN MAKLUMAT DAN PENDIDIKAN BERKAITAN  WAKAF Pelbagai rangka promosi dan saluran informasi telah dilakukan oleh pihak Majlis Agama Islam setiap negeri dalam usaha memberi kefahaman tentang konsep amalan berwakaf dan menggalakkan orang ramai berwakaf.

Ekonomi wakaf – Bahagian keenam

PENULISAN DAN TOKOH Penulisan berkaitan wakaf bukan sahaja ditulis oleh sarjana ekonomi tetapi telah ditulis ramai sarjana lain. Para fuqaha’ membincangkan persoalan wakaf bersama dengan perbincangan wasiat dan harta pusaka iaitu sebahagian daripada perbincangan undang-undang keluarga islam.

Ekonomi wakaf – Bahagian kelima

PERKEMBANGAN WAKAF Wakaf secara umumnya telah berkembang sama ada di Malaysia mahupun di luar negara. Di sini, perkembangan wakaf dapat dikategorikan kepada empat topik utama iaitu merujuk kepada pembangunan harta wakaf, penulisan beserta tokohnya, Informasi dan penyebaran maklumat berkaitan wakaf.

Ekonomi wakaf – Bahagian keempat

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PERUNDANGAN WAKAF Masyarakat sebelum islam seperti di Mesopotamia, Greek, Rom dan juga masyarakat jahiliyyah sebelum kedatangan islam sudah pun mengamalkan sumbangan yang bertujuan kebajikan. Rasulullah telah menganjurkan kepada para sahabatnya untuk membeli sebuah telaga untuk diwakafkan kepada orang-orang Madinah. Saidina Uthman telah membeli telaga tersebut dan kemudiannya diwakafkan untuk kegunaan umum.

Ekonomi wakaf – Bahagian ketiga

Lafaz akad wakaf Sighah iaitu lafaz akad yang diucapkan oleh pewakaf ketika menyerahkan harta wakafnya kepada seseorang atau kepada pihak yang tertentu sebagai penerima harta wakaf. 1. Ta’bid (tidak ditentukan masa) : Maka tidak sah wakaf sementara pada pandangan jumhur ulama selain daripada Malikiah kerana wakaf itu mengeluarkan harta secara qarabah maka menyertai sighah itu dengan

Ekonomi wakaf-Bahagian kedua

Pengertian wakaf Dari segi bahasa wakaf berasal daripada perkataan ?waqafa? yang bererti berhenti atau menahan. Perkataan wakaf juga berasal daripada perkataan ?wukuf? atau ?waqfan?. Apabila ia dikaitkan dengan harta seperti tanah, binatang dan sebagainya ia membawa maksud ?pembekuan? hak milik bagi faedah tertentu. Dalam bahasa Melayu, perkataan ?wakaf? memberi maksud sesuatu yang diberikan untuk kegunaan

Ekonomi wakaf – Bahagian Pertama

PENGENALAN Wakaf adalah salah satu institusi islam yang menggabungkan kedua-dua aspek rohani dan kebendaan yang merupakan satu institusi pembangunan ummah yang sangat seimbang dan penting dalam pembangunan ekonomi ummah. Ini terbukti dengan peranannya yang membangun ummah di Negara Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Kuwait. Contohnya di Mesir, lebih 1000 tahun Universiti Al-Azhar ditubuhkan dan ditadbir

Ringkasan kertas projek bertajuk :Potensi Pelaburan Harta Wakaf Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Sejarah awal institusi wakaf di negeri Kelantan Institusi dan amalan berwakaf telah lama wujud di negeri Kelantan iaitu sebelum tertubuhnya Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).MAIK hanya ditubuhkan pada tahun 1915 dan mula memegang dan mentadbir harta wakaf pada tahun 1917.MAIK merupakan nazir wakaf atau pengawal tunggal kepada semua harta wakaf di