Category: Berkaitan riba

Berkaitan riba

Apr 30

Hibah yang tersilap

Ramai yang mengambil kesempatan dalam kepesatan pembangunan sistem kewangan islam. Ramai yang cuba membuat pelbagai program, produk, skim dan sebagainya bagi tujuan mengaut keuntungan yang banyak sedangkan mereka tidak faham tentang rukun dan syarat yang perlu ada bagi sesebuah transaksi. Saya hari ini menerima satu proposal yang maksudnya lebih kurang begini:

Continue reading

Feb 15

Tajuk kajian tesis, latihan ilmiah & presentation

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pembaca dan pengunjung blog ini. Sudah agak terlalu lama saya tidak menulis dalam blog ini. untuk makluman, dalam seminggu dua ini saya kerap mendapat email daripada ramai pelajar universiti meminta pendapat tentang tajuk tesis, latihan ilmiah mahupun sekadar menyiapkan assignment.

Continue reading

Nov 11

Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah Ke Baitulmal Dan Institusi Islam Lain

Keputusan: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-87 yang bersidang pada 23 – 25 Jun 2009 telah membincangkan Hukum Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah Ke Baitulmal Dan Institusi Islam Lain. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

Continue reading

Jul 26

Jerangkap Kad Kredit @ Nafsu Hutang

Jika sebelum ini saya telah pernah menulis berkenaan kredit kad dan beberapa persoalan berkaitan hukum Fiqh.  Tulisan saya kali ini ingin cuba mendedahkan ulasan kredit kad jika dilihat dari sudut kira-kira untung dan rugi, atau dalam kata lainnya, dari sudut kewangan (monetary).

Continue reading

Nov 19

International Shari’ah Scholars Forum 2009

Objectives To bring together Shariah scholars and practitioners in order to enhance and enrich the field of Islamic finance. To highlight the eminence of the  Shariah and how it secures people’s interests, especially financial ones. To shed light on Islamic financial products and discuss their relationship with the products of conventional usury-based banks. To open …

Continue reading

Oct 08

al-Ijarah

Introduction “Ijarah” is a term of Islamic fiqh. Lexically, it means ‘to give something on rent’. In the Islamic jurisprudence, the term ‘Ijarah’ is used for two different situations. In the first place, it means ‘to employ the services of a person on wages given to him as a consideration for his hired services.” The …

Continue reading

Oct 07

Krisis Ekonomi US : Gambaran, Ulasan & Pandangan Islam

Pos kali ini saya ingin sama-sama menyebar luaskan pandangan Ustaz Zaharuddin tentang apa yang berlaku ke atas ekonomi Amerika Syarikat. Mudah-mudahan pandangan beliau ini akan memberi ilmu kepada kita dan dapat diambil iktibar. Amerika Syarikat sedang menghadapi kejatuhan ekonominya akibat sistem kapitalis. Apa sebenarnya yang berlaku dan apa kaitannya dengan riba?. Dan adakah jika sistem …

Continue reading

Sep 10

Riba dalam Kontrak Insurans dan Kesannya

Hari ini saya tidak ada kerja di pejabat. Jadi saya pun meluangkan masa saya untuk membaca buku dan membaca artikel. Hasilnya saya telah ekstrak perkara yang saya baca ke dalam blog ini. Pada kali ini saya inigin mengupas tentang “Riba dalam Kontrak Insurans dan Kesannya”.Bagi orang awam yang tidak mengetahui tentang asas kontrak insurans konvensional …

Continue reading