Category: Artikel ilmiah saya

Artikel ilmiah saya

Jun 23

Sumber Zakat Harta Yang Diikhtilaf

Berbagai usaha telah dijalankan untuk menambah hasil kutipan zakat. Peringkat pertama adalah dengan menambahkan kempen kesedaran tentang kewajipan zakat serta kepentingannya kepada pembangunan umat Islam

Continue reading

Oct 09

Penggunaan kaedah fiqh dalam produk kad kredit AmBank al-Taslif Visa

Pendahuluan Penggunaan kad kredit pada masa ini dilihat semakin penting dalam urus niaga. Penggunaannya semakin meningkat di kalangan orang ramai untuk memudahkan mereka melakukan urusniaga  di dalam dan di luar negara tanpa perlu membawa sejumlah wang tunai yang banyak. Untuk menggunakan perkhidmatan kad kredit ini beberapa syarat perlu dipatuhi oleh pemohon supaya mereka layak menggunakan …

Continue reading