May 6, 2010 archive

May 06

Kelebihan model Wakalah dalam Takaful

InsyaAllah tulisan kali ini akan cuba menjawab soalan yang dikemukakan oleh oleh zahraa dalam ruangan komentar. Beliau mengutarakan soalan tentang perbezaan konsep Mudharabah dan Wakalah dalam insurans dan apa kelebihan wakalah. Bagi soalan pertama saya telah pun menjawabnya melalui sebuah artikel inggeris bertajuk Mudharabah Model in Takaful.

Continue reading