January 7, 2010 archive

Jan 07

Soalan Lazim Pasaran Modal Islam

1. Apakah Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti dan peranannya? MPS Suruhanjaya Sekuriti ialah jawatankuasa yang telah ditubuhkan oleh SC pada tahun 1996 di bawah seksyen 18, Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 (SCA).

Continue reading