January 2, 2009 archive

Jan 02

Mampukah Sistem Kewangan Islam Berjaya?

Setelah beberapa hari berfikir dan membaca penulisan orang lain saya rasa saya ingin juga mengemukakan pendapat saya tentang perkembangan sistem kewangan Islam. Di Malaysia, tidak dinafikan bahawa kewangan Islam bergerak dengan pantas dan semakin laju dengan kepelbagaian produk yang ditawarkan hampir menyamai apa yang ditawarkan oleh sistem kewangan konvensional. Isu-isu yang timbul dibahagian berkenaan tidak …

Continue reading

Jan 02

Teks Khutbah Kewajipan Bantu Palestin

“Berikut ialah teks khutbah terkini yang disediakan oleh panel perunding Aman Palestin Malaysia untuk diedarkan kepada khatib-khatib sebagai pilihan sekiranya tidak terdapat teks khutbah khusus membicarakan kepentingan dan kewajipan umat Islam seluruh dunia termasuk di Malaysia membantu umat Islam di Palestin. Tolong cetak dan berikan kepada semua khatib-khatib di kariah kita.

Continue reading