September 18, 2008 archive

Sep 18

BAHAGIAN I : PERBAHASAN PERTAMA : Pengenalan Insurans (TOPIK I : Sejarah Insurans dan Perkembangannya)

Insurans merupakan salah satu bentuk muamalah berteraskan sistem ekonomi yang baru muncul berbanding bentuk-bentuk muamalah yang lain. Di dalam sistem muamalah berteraskan ekonomi terdapat perbincangan khusus di dalam kitab-kitab fekah karangan para fuqaha’ masyhur terdahulu. Perbahasan-perbahasan tersebut mewarnai lembaran-lembaran yang membincangkan tentang perbahasan muamalat secara khusus. Berbanding muamalah yang lain seperti persoalan jual beli, riba’, …

Continue reading